Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid Erik Penser Banks Bolagsdag

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolaget presenterar vid Erik Penser Banks Bolagsdag, torsdagen den 23 november, 2023, klockan 10.10.

 

VD Jens Lindberg kommer att presentera och svara på frågor om den senaste utvecklingen och bolagets planer framöver. Detta kommer bland annat inkludera bolagets föreslagna företrädesemission och hur den syftar till att säkerställa högsta möjliga hastighet och momentum i utvecklingsprogrammet för fostrox med mål att starta en registreringsgrundande fas 2b-studie under 2024.

 

Presentationen livesänds och kan följas på
https://youtube.com/playlist?list=PLFeVXfrcmwBCb3H7kmr0Hmo58waVor8FZ&si=OydavujJuz5VQvoY, där presentationen även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

 

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.