Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid Redeye Life Science Day

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolaget kommer att delta vid Redeye Life Science Day, imorgon den 23 november, 2023. 

Vd Jens Lindberg kommer att delta i en frågestund kl 13.20 som leds av Redeyes analytiker Richard Ramanius, med fokus på den senaste utvecklingen och bolagets planer framöver. Detta kommer bland annat inkludera bolagets föreslagna företrädesemission och hur den syftar till att säkerställa högsta möjliga hastighet och momentum i utvecklingsprogrammet för fostrox med mål att starta en registreringsgrundande fas 2b-studie under 2024.

Frågestunden direktsänds och kan följas på Redeyes eventsida: 
https://www.redeye.se/events/915984/redeye-life-science-day-2023


För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com   
Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.