Pressmeddelanden

Medivir samarbetar med världsledande levercancerexperter i nytt vetenskapligt råd

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag bildandet av ett vetenskapligt råd när företaget intensifierar planerna för nästa utvecklingsfas.

Medivir meddelade i februari att de preliminära resultaten från doseskaleringskohorterna för läkemedels-kandidaten fostrox i kombination med Lenvima® var positiva och initierade expansionsdelen (fas 2a) av den pågående studien. Fostrox, som utformats för att selektivt behandla levercancer samtidigt som systemiska biverkningar minimeras, har potential att bli det första leverriktade och oralt administrerade läkemedlet för patienter med hepatocellulär cancer (HCC). Det vetenskapliga rådet kommer att arbeta nära Medivir för att utforma nästa fas av den kliniska utvecklingen.

- "Jag är verkligen hedrad över att vi har kunnat locka några av världens ledande experter inom levercancer till vårt vetenskapliga råd. Det positiva utfallet av doseskaleringskohorterna och den snabba rekryteringen i den pågående dosexpansionen understryker att utvecklingen av fostrox är i en spännande fas. Det vetenskapliga rådet kommer med sin expertis och djupa kliniska erfarenhet att vara väsentligt för att föra den kliniska utvecklingen av fostrox framåt, säger Dr. Pia Baumann, medicinsk chef på Medivir.

- "Trots de senaste framstegen inom behandling av HCC kvarstår ett betydande medicinskt behov. Patienter med avancerad HCC har en underliggande leversjukdom som kan ha negativ påverkan på deras förmåga att dra nytta av systemiska, medicinska behandlingar. Fostrox, med sin unika, leverriktade verkningsmekanism, har potential att minimera tumörbördan lokalt i levern och samtidigt verka synergistiskt med befintliga medicinska behandlingar säger Dr. Richard Finn, professor i medicin vid Geffen School of Medicine vid UCLA.

Medlemmarna i Medivirs vetenskapliga råd:

Dr. Jeff Evans är professor i translationell cancerforskning vid School of Cancer Sciences, University of Glasgow, och hederskonsult i medicinsk onkologi vid Beatson West of Scotland Cancer Centre, Glasgow, Storbritannien. Han är ledare för Glasgow Experimental Cancer Medicine Centre (ECMC) och National Clinical Lead för NHS Scotland Cancer Research Network. Han är prövare i det kliniska utvecklingsprogrammet för fostrox.

Dr Richard Finn är professor i medicin vid Geffen School of Medicine vid UCLA Department of Medicine, Division of Hematology / Oncology. Dr. Finn delar sin tid mellan patientvård och ledning av Translational Research Laboratory på divisionen för hematologi / onkologi. Hans forskningsintressen är inriktade på utveckling av riktade terapier för solida tumörer. Dr Finn har varit huvudprövare för flera banbrytande studier inom HCC, inklusive den banbrytande ImBrave 150-studien.

Dr. Jeong Heo är professor i internmedicin vid Pusan National University School of Medicine och chef för gastroenterologi och hepatologi vid Pusan National University Hospital. Under sin karriär har professor Heo innehaft ett antal akademiska befattningar, universitets- och sjukhusutnämningar samt varit huvudprövare i många kliniska prövningar för fas I-IV av hepatit B, C och hepatocellulär cancer. Han är prövare i fostrox kliniska program.

Dr Maria Reig är chef för BCLC och leveronkologienheten vid Hospital Clinic of Barcelona i Spanien. Hennes expertis och intresseområde är utveckling av prognostiska modeller för patienter med levercancer och utvärdering av behandlingsalternativ med särskild tonvikt på systemisk terapi samt ny forskning om immunmodulering och canceruppkomst efter antiviral behandling. Hon är prövare i fostrox kliniska program.

Dr. Arndt Vogel är ansvarig överläkare och professor vid Institutionen för gastroenterologi, hepatologi och endokrinologi vid Hannover Medical School. Han är också chef för GI-Cancer Center och Center for Personalized Medicine vid Medical School Hannover. Hans vetenskapliga fokus är translationell och klinisk forskning inom mag-tarmcancer. Professor Vogel är medlem och ordförande i Hepatobiliary Cancer Study Group vid AIO, en samarbetsgrupp inom klinisk onkologi i Tyskland. Inom ESMO är han medlem i styrkommittén för ESMO:s riktlinjer. Vidare har professor Vogel ansvar för upprättandet av nationella riktlinjer och är samordnare för ESMO:s riktlinjer för klinisk praxis vid behandling av hepatocellulär cancer och gallvägscancer.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com

Om fostrox
Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.