Pressmeddelanden

Medivir, tillsammans med ledande cancerexperter, bjuder in till webinar om behandlingslandskapet och de unika utmaningarna vid levercancer (HCC)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att bolaget bjuder in till ett webinar med externa experter om det nuvarande och framtida behandlingslandskapet vid primär levercancer (HCC), inklusive hur behandlingsutmaningarna och behoven inom HCC skiljer sig från de flesta andra cancerformer. Webbsändningen äger rum den 8 september 2023 klockan 13:00 CET.

Webbsändningen inleds med en presentation av Dr. Jeff Evans, Beatson West of Scotland Cancer Center, Glasgow, Storbritannien, som kommer att diskutera det nuvarande behandlingslandskapet och det otillfredsställda medicinska behovet vid behandling av patienter med HCC. Han får sällskap av Dr. Maria Reig, levercancerenheten, Hospital Clínic BCLC-gruppen, Villarroel, Barcelona, Spanien, som kommer att diskutera hur HCC skiljer sig från många andra tumörtyper och dess unika behandlingsutmaningar. Både Dr Reig och Dr Evans är prövare i den pågående fas 1b/2a studien med fostrox i kombination med Lenvima och de kommer också att dela med sig av sina perspektiv från studien. Medivirs CMO, Dr Pia Baumann, deltar också i webbsändningen med en uppdatering om den pågående studien och utvecklingsplanerna för fostrox.

Samtliga kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor efter de formella presentationerna.

Webbsändningen kommer att direktsändas via en länk på hemsidan:
www.medivir.se/investerare/presentationer

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida efter webbsändningen.

-          ”I och med de lovande observationer vi gjort fram till nu i den pågående fas 1b/2a-studien av fostrox i kombination med Lenvima intensifierar vi våra planer för nästa fas av den kliniska utvecklingen av fostrox. Det är avgörande att göra detta i nära samarbete med externa experter för att säkerställa att sjukdomens specifika behov och förändringar i behandlingsrekommendationer reflekteras i planerna för fostrox. Vi är glada över att Dr. Evans och Dr. Reig, som ingår i vårt vetenskapliga råd, kan tillhandahålla sin expertis om dessa viktiga ämnen i vår webbsändning”, säger Dr. Pia Baumann, medicinsk chef på Medivir.

Dr. Jeff Evans är professor i translationell cancerforskning vid School of Cancer Sciences, University of Glasgow, och hederskonsult i medicinsk onkologi vid Beatson West of Scotland Cancer Centre, Glasgow, Storbritannien. Han är ledare för Glasgow Experimental Cancer Medicine Centre (ECMC) och National Clinical Lead för NHS Scotland Cancer Research Network. Han är prövare i fostrox kliniska utvecklingsprogram.

Dr. Maria Reig är chef för BCLC och leveronkologienheten vid Hospital Clinic of Barcelona i Spanien. Hennes expertis och intresseområde är utveckling av prognostiska modeller för patienter med levercancer och utvärdering av behandlingsalternativ med särskild tonvikt på systemisk terapi samt ny forskning om immunmodulering och canceruppkomst efter antiviral behandling. Hon är prövare i fostrox kliniska utvecklingsprogram.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com

Om fostrox
Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras ca 660 000 patienter med primär levercancer globalt och den nuvarande graden av femårsöverlevnad är under 20%1). HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

1)       Rumgay et al.,European Journal of Cancer 2022 vol.161, 108-118.