Pressmeddelanden

Medivirs årsredovisning för 2022 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

Medivirs spjutspetsprojekt fostrox har potential att bli det första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa patienter med olika cancerformer i levern, ett område med stort medicinskt behov. Den kliniska utvecklingen av fostrox har stått i fokus under 2022 med en hög rekryteringstakt under andra halvåret vilket bidrog till att fas 2a-delen av studien med fostrox i kombination med Lenvima® kunde inledas i början av 2023. Intresset för studien är fortsatt mycket stort.

 

Flera av bolagets utlicensierade projekt har utvecklats i positiv riktning under 2022 och går en spännande framtid till mötes. För två av dessa projekt kommer sannolikt kliniska utvecklingsprogram att initieras under 2023.

 

 

Om detta och mycket mer finns att läsa i Medivirs årsredovisning för 2022 som publiceras idag på hemsidan;
https://www.medivir.se/investerare/Rapporter#Rapporter2022

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.