Pressmeddelanden

Medivirs partner Tango Therapeutics har erhållit IND-godkännande från FDA för att starta klinisk fas 1/2-studie med TNG348

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att Medivirs partner Tango Therapeutics har fått FDA-godkännande för sin Investigational New Drug-ansökan för TNG348.

TNG348 är en ny USP1 (ubiquitin-specifikt proteas 1)-hämmare för behandling av BRCA1/2-mutaterad och annan homolog rekombinationsdefekt (HRD)+-cancer. HRD+-cancer, inklusive BRCA1/2-mutationer, representerar upp till 50% av all äggstockscancer, 25% av all bröstcancer, 10% av all prostatacancer och 5% av all pankreascancer.

Tango Therapeutics avser att initiera en fas 1/2-studie med TNG348 under första halvåret 2024, både som singeldos och i kombination med en PARP-hämmare. Prekliniska data har visat synergistisk effekt med PARP-hämmare i PARP-naiva modeller och att TNG348 är aktivt i modeller med resistens mot PARP-hämmare. Dessa data tyder på att TNG348 kan vara av nytta för patienter, ensamt eller i kombination med PARP-hämmare.

TNG348 är en USP-1-hämmare utvecklad av Tango Therapeutics från det prekliniska USP1-programmet som inlicensierades från Medivir 2020. Enligt licensavtalet har Medivir rätt till ett antal utvecklings- och kommersiella milstolpeersättningar samt royalties på framtida försäljning. 

-          “Det är mycket uppmuntrande att se att ytterligare en läkemedelskandidat, utvecklad från ett prekliniskt program utlicensierat av Medivir, nu utvärderas i patienter. De ansträngningar som Tango Therapeutics gjort för att utveckla TNG348 till en läkemedelskandidat är mycket uppmuntrande och den prekliniska data som de genererat ser mycket lovande ut. Vi kommer att följa den kliniska utvecklingen av TNG348 med stor förväntan”, säger Medivirs vd Jens Lindberg.
 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100. E-post: magnus.christensen@medivir.com

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Om Tango Therapeutics
Tango Therapeutics är ett biotechbolag i kliniskt skede med fokus på att upptäcka nya målproteiner och leverera nästa generation av precisionsläkemedel för behandling av cancer. Med patienterna i centrum utnyttjar Tango den genetiska principen om syntetisk dödlighet för att upptäcka och utveckla terapier som tar sikte på kritiska målproteiner i cancer. Detta inkluderar att expandera universumet av precisionsmål för onkologi till nya områden såsom förlust av tumör-suppressorgener och hur dessa bidrar till cancercellernas förmåga att undvika immuncellsdöd. För mer information, www.tangotx.com