Pressmeddelanden

Medivirs patentansökan för fostrox godkänd i Kina

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag att företagets patentansökan, som täcker såväl substanskrav för fostroxacitabine bralpamide (fostrox) som dess användning för levercancerbehandling, nyligen har godkänts av patentmyndigheten i Kina.
 
Motsvarande patent har sedan tidigare beviljats i USA, EU, Japan samt ett stort antal andra länder, främst i Asien. Patentet gäller fram till 2035 med förlängningar upp till 5 år förväntade i viktiga marknader.
Primär levercancer (HCC) är en av de vanligaste formerna av cancer med över 800.000
1) nya patienter globalt per år. Fler än 50% av dessa uppskattas finnas i Kina.

-     Detta viktiga patentgodkännande på den största HCC-marknaden, i kombination med våra spännande kliniska data från pågående fas 1b/2a-studie med fostrox, är nyckelkomponenter för att möjliggöra fördjupade diskussioner med potentiella samarbetspartners i Kina och övriga länder i Asien, säger Jens Lindberg, VD på Medivir.

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100. E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Om fostrox
Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

 

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

 

1)       Singal et al., Journal of Hepatology 2020 vol.72, 250-261.