Pressmeddelanden

Medivirs valberedning utsedd inför årsstämman 2024

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2024. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2023-2024 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2023 samt styrelsens ordförande.

Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;

Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds
Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners
Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

Medivirs årsstämma 2024 kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, Finanschef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.