Pressmeddelanden

Pia Baumann tillträder som Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att Pia Baumann tillträtt sin tjänst som bolagets Chief Medical Officer (CMO). Hon ingår i Medivirs ledningsgrupp och har bland annat ett övergripande ansvar för den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten fostroxacitabine bralpamide (fostrox).

 

Pia Baumann är specialistläkare inom onkologi, med en doktorsgrad från Karolinska Institutet, och har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling inom cancerområdet. Hennes erfarenhet kommer från flera år av kliniskt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset samt från större läkemedelsbolag och mindre biotech-bolag där hon utvecklat globala produktstrategier samt designat och genomfört kliniska studier i nära samarbete med ledande kliniker. Pia kommer närmast från en tjänst på AstraZeneca som Vice President Medical med globalt ansvar för deras Tagrisso och Lung Cancer franchise. Dessförinnan har hon haft ledande, globala positioner inom utveckling av cancerläkemedel på Takeda, Incyte och ARIAD Pharmaceuticals.

 

-      ”Jag är mycket glad över att Pia nu är på plats som Chief Medical Officer. Timingen för hennes tillträde känns extra positiv med tanke på att vi precis kommunicerat att fostrox nu går in expansionsfasen (fas 2a) i kombination med Lenvima®. Hennes erfarenhet av global läkemedelsutveckling samt interaktion och samarbete med regulatoriska myndigheter kommer att vara mycket värdefulla för den fortsatta kliniska utvecklingen av fostrox.”, säger Medivirs vd Jens Lindberg.
 
För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, CFO, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.