Pressmeddelanden

Förändring i Medivirs valberedning inför årsstämman 2024

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att valberedningen inför årsstämman i maj 2024 förändras enligt följande. Anders Hallberg lämnar valberedningen och Healthinvest Partners har avböjt ny representation i valberedningen. Övriga större ägare har tillfrågats efter storleksordning och CA Fastigheter AB har utsett Stefan Bengtsson att ingå i valberedningen inför årsstämman i maj 2024. Valberedningen består därmed av:

 

Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds

Stefan Bengtsson, utsedd av CA Fastigheter AB

Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

 

Medivirs årsstämma 2024 kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, Finanschef

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart kemoterapi som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.