Pressmeddelanden

Medivir bjuder in till webbsänd presentation idag om uppdaterade data från ASCO GI och planerna framåt för fostrox vid primär levercancer (HCC)

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, bjuder in till webbsänd presentation om uppdaterade data från den pågående fas 1b/2a-studien i avancerad hepatocellulär cancer (HCC). Data presenterades vid ASCO (American Society of Clinical Oncology) GI (Gastrointestinal Cancers) Symposium i San Francisco den 19 Januari. Webbsändningen äger rum idag den 23 januari kl 14.00 för att uppdatera om data från studien och om planerna framåt samt återge den feedback som gavs av ett flertal välrenommerade experter under ASCO GI.

De data (poster nummer 476P) från den pågående studien med fostrox + Lenvima® som presenterades vid ASCO GI den 19 januari av Dr Maria Reig från Hospital Clinic of Barcelona i Spanien, visar att fostrox + Lenvima fortsätter att vara en r tolerabel behandling utan några nya oväntade biverkningar och att den kliniska nyttan förbättras allt eftersom studien fortskrider och data mognar.             

 

-          ”De uppdaterade studieresultaten som presenterats på ASCO GI har ytterligare stärkt vår övertygelse om kombinationen fostrox + Lenvima som en potentiell behandling för patienter med långt framskriden HCC. Konferensen möjliggjorde dessutom omfattande interaktioner med globala experter inom HCC, vilket gav viktiga insikter avseende design av nästa studie. Vägledande expertråd är speciellt värdefullt inför våra kommande interaktioner med tillsynsmyndigheter för att diskutera den slutliga studiedesignen av den planerade, registreringsgrundande fas 2b-studien i syfte att erhålla accelererat godkännande”, säger Dr Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir.

 

Webbsänd presentation för investerare, analytiker och media

Deltagare från Medivir: Jens Lindberg, VD, Pia Baumann, Medicinsk chef och Fredrik Öberg, Forskningschef.

Tid: Tisdag den 23 januari, 2024 kl 14.00 CET

För information om telefonkonferensen och åtkomst till webbsändningen, klicka HÄR!

 

Webbsändningen kommer även att direktsändas via en länk på hemsidan: www.medivir.se/investerare/kalender

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på hemsidan efter webbsändningen.

Postern kommer också att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100
E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Om fostrox

Fostrox är en typ av smart kemoterapi som levererar den celldödande substansen selektivt till tumören samtidigt som den skadliga effekten på normala celler minimeras. Detta uppnås genom att koppla en aktiv kemoterapi (troxacitabin) till en prodrog-svans. Prodrogens design gör det möjligt att administrera fostrox oralt och färdas direkt till levern där den aktiva substansen frisätts lokalt i levern. Med denna unika mekanism har fostrox potential att bli det första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa patienter med olika typer av levercancer. En fas 1b-monoterapistudie med fostrox har avslutats och en fas 1b/2a-kombinationsstudie i HCC pågår.

 

Om primär levercancer

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras ca 660 000 patienter med primär levercancer globalt och den nuvarande graden av femårsöverlevnad är under 20%1). HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

 

 

1)       Data cut-off 2 January, 2024

2)       Rumgay et al.,European Journal of Cancer 2022 vol.161, 108-118.