Pressmeddelanden

Medivir offentliggör utfallet i den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 22 januari 2024

Emissionen omfattade 7 547 170 aktier och Hallberg Management AB har tecknat och tilldelats samtliga emitterade aktier i enlighet med emissionsbeslutet. Teckningskursen uppgick till 2,65 SEK vilket innebär att Medivir tillförs en emissionslikvid om cirka 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Se det separata pressmeddelandet från 22 januari 2024 för mer information om den riktade nyemissionen.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publicering av detta pressmeddelande.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.