Pressmeddelanden

Medivir presenterar på Investing in Oncology Forum den 10 april

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolaget kommer att delta vid Investing in Oncology Forum i Stockholm, den 10 april, 2024.

Vd Jens Lindberg kommer att presentera Medivir med fokus på data från den pågående kliniska fas 1b/2a-studien med fostroxacitabine bralpamide (fostrox) och hur dessa data möjliggör en accelerering av fostrox utvecklingsprogram.

 

 

Investing in Oncology Forum – Arrangeras av Cord Communications med fokus på vilken skillnad svensk kommersiell läkemedelsutveckling kan innebära för skapandet av morgondagens cancerterapier.

 

 

Efter mötet kommer presentationen att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.