Pressmeddelanden

Medivir presenterar på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolaget kommer att delta vid Life Sciencedagen i Göteborg, den 6 mars, 2024.

Vd Jens Lindberg kommer att presentera Medivir med fokus på data från den pågående kliniska fas 1b/2a-studien med fostroxacitabine bralpamide (fostrox) och hur dessa data möjliggör en accelerering av fostrox utvecklingsprogram.

 

Medivirs presentation börjar kl 09.45 och den kan ses i realtid på www.lifesciencedagen.se. Presentationen kommer senare att läggas upp på denna hemsida och på YouTube.

 

Life Sciencedagen i Göteborg arrangeras för åttonde gången. Den som vill deltaga fysiskt på eventet som äger rum på Wallenberg Konferenscenter, Sahlgrenska akademin, på Medicinareberget i Göteborg måste anmäla sig på www.lifesciencedagen.se senast den 4 mars.

 

Efter mötet kommer presentationen också finns tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.