Pressmeddelanden

Medivir presenterar på Swiss Nordic Bio i Zürich den 7 mars

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolaget kommer att delta vid Swiss Nordic Bio i Zürich, den 7 mars, 2024.

Vd Jens Lindberg kommer att presentera Medivir med fokus på data från den pågående kliniska fas 1b/2a-studien med fostroxacitabine bralpamide (fostrox) och hur dessa data möjliggör en accelerering av fostrox utvecklingsprogram.

 

Swiss Nordic Bio syftar till att föra samman biotech, pharma och investerare i life science från Schweiz och Norden. Utöver presentationen kommer bolaget även att genomföra ett antal 1-1 möten med potentiella investerare och partners.

 

Efter mötet kommer presentationen att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.

 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.