Pressmeddelanden

Medivirs årsredovisning för 2023 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

Under hösten 2023 presenterades mycket lovande data från den pågående fas 1b/2a-studien med Medivirs spjutspetsprojekt fostrox i kombination med Lenvima®. Kombinationen har visat fortsatt förbättrad klinisk nytta för patienter med avancerad primär levercancer (HCC) och vid ASCO-GI i januari 2024 presenterades data som visade ytterligare ökning av andelen patienter som får en kliniskt relevant minskning av sin levertumör och att patienterna står på behandling längre med stoppad tumörtillväxt. Detta rönte mycket starkt intresse och data har förbättrats ytterligare under inledningen av 2024.

 

Den tydliga kliniska nyttan och det stora medicinska behovet innebär en möjlighet att accelerera den kliniska utvecklingen av fostrox med ambition att bli den första godkända läkemedelsbehandlingen för andra linjens behandling av HCC, en marknad värd ~2,5 miljarder USD årligen. Dessa ansträngningar att ta fostrox närmare ett potentiellt accelererat godkännande är Medivirs absoluta fokus i den fortsatta kliniska utvecklingen. Utöver fostrox, som utförs i egen regi, kommer också flera av de projekt som Medivir licensierat ut till samarbetspartners att gå in i klinisk fas under 2024.

 

Om detta och mycket mer finns att läsa i Medivirs årsredovisning för 2023 som publiceras idag på hemsidan; https://www.medivir.se/investerare/Rapporter#Rapporter2023

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.