Pressmeddelanden

Medivirs licenspartner, Tango Therapeutics, har avbrutit utvecklingen av sitt kliniska program TNG348

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att Medivirs licenspartner Tango Therapeutics (NASDAQ: TNGX; Tango), har meddelat att den kliniska fas 1/2-studien av TNG348, en ny USP1-hämmare, avslutas på grund av toxicitet som observerats i de första studiekohorterna.

 

TNG348 är en ny USP1 (ubiquitin-specifik proteas 1)-hämmare för behandling av BRCA1/2-muterad och annan homolog rekombinationsdefekt (HRD)+-cancer och har utvecklats av Tango från det prekliniska USP1-programmet som licensierades från Medivir 2020. Medivir har i dagsläget ingen ytterligare information än vad som meddelats i Tangos pressmeddelande: https://ir.tangotx.com/news-releases/news-release-details/tango-therapeutics-announces-discontinuation-tng348-program

 

Tillkännagivandet från Tango Therapeutics har ingen inverkan på Medivirs fokus och utvecklingsarbete med bolagets ledande program fostroxacitabine bralpamid (fostrox) för behandling av primär levercancer (HCC). Medivir fortsätter att maximera farten i fostrox-programmet och accelererar ett antal kritiska aktiviteter för att möjliggöra initiering av en registreringsgrundande fas 2b-studie i syfte att nå accelererat godkännande. Med ett positivt utfall i studien har fostrox potential att bli den första, godkända behandlingen för patienter för vilka första linjens behandling visat sig vara ineffektiv eller inte tolerabel. En marknad som uppskattas vara värd ~2,5 miljarder dollar årligen 2028.

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

 

 

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart kemoterapi som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.