Pressmeddelanden

Medivirs licenspartner, Tango Therapeutics, har doserat den första patienten med TNG348, en ny USP1-hämmare

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att Medivirs licenspartner Tango Therapeutics (NASDAQ: TNGX; Tango), har doserat den första patienten med TNG348, en ny USP1-hämmare. Tango erhöll FDA-godkännande för sin Investigational New Drug-ansökan för TNG348 i september 2023.

 

TNG348 är en ny USP1 (ubiquitin-specifikt proteas 1)-hämmare för behandling av BRCA1/2-muterad och annan homolog rekombinationsdefekt (HRD)+-cancer. HRD+-cancer, inklusive BRCA1/2-mutationer, representerar upp till 50% av all äggstockscancer, 25% av all bröstcancer, 10% av all prostatacancer och 5% av all pankreascancer. Tango utvecklar TNG348 från det prekliniska USP1-programmet som inlicensierades från Medivir 2020.

 

I denna fas 1/2 studie utvärderas TNG348 både som monoterapi och i kombination med olaparib, en PARP-hämmare, hos patienter med BRCA1/2-muterad eller annan form av HRD+ cancer. Prekliniska data har visat synergistisk effekt med PARP-hämmare i PARP-naiva modeller, inklusive modeller med resistens mot PARP-hämmare.

 -          “De prekliniska data som genererats av Tango för TNG348 är lovande och doseringen av den första patienten i en klinisk studie är uppmuntrande för patienter med HRD+-cancer. Tangos ansträngningar för att utveckla TNG348 till ett läkemedel i klinisk fas är imponerande och vi kommer att fortsätta följa den kliniska utvecklingen av TNG348 med stor förväntan,” säger Medivirs vd Jens Lindberg.

 

 

Enligt licensavtalet har Medivir rätt till ett antal utvecklings- och kommersiella milstolpeersättningar samt royalties på framtida försäljning. Dosering av den första patienten i en klinisk studie utlöser en milstolpeersättning.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.