Pressmeddelanden

Medivirs partner Vetbiolix tillkännager positiva resultat från Proof-of-Concept-studie med VBX-1000, tidigare känt som MIV-701

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att bolagets partner Vetbiolix, ett veterinärt bioteknikbolag baserat i Frankrike, rapporterat positiva resultat från en Proof-of-Concept klinisk studie i parodontit sjukdom hos hund med sin läkemedelskandidat VBX-1000, tidigare känd som MIV-701.

 

VBX-1000 (MIV-701) är den första specifika cathepsin-K-hämmaren för behandling av tandlossning hos hundar. I den tidiga utvecklingen av en selektiv cathepsin-K-hämmare upptäcktes MIV-701 ha egenskaper som är lämpliga för användning på djur och den utlicensierades till Vetbiolix 2019 för att utforska klinisk användbarhet inom området.

 

I studien utförd av Vetbiolix tolererades läkemedlet väl och det primära effektmåttet uppfylldes då en statistiskt signifikant minskning av plasmabiomarkören för bennedbrytning (CTX1) uppnåddes. Vetbiolix arbetar nu med experter inom området för att upprätta en regulatorisk klinisk pilotstudie för att ytterligare stärka dokumentationen av effekterna av VBX-1000 (MIV-701) i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad klinisk prövning på hundar.

 

Avtalet med Vetbiolix ger Medivir rätt till mindre utvecklings- och regulatoriska milstolpebetalningar och den värdeskapande potentialen ligger i framtida royaltybetalningar på nettoförsäljning och/eller andel av partneringbetalningar som Vetbiolix erhåller i händelse av framtida partneringavtal med VBX-1000.

 

-          “Partnerskap och samarbeten är centrala i Medivirs affärsmodell för att påskynda utvecklingen av alla tillgångar och minska den finansiella risken. MIV-701 är ytterligare ett exempel på bolagets förmåga och meritlista i utlicensiering för att generera ytterligare värde för aktieägarna. De positiva resultaten från Proof-of-Concept-studien är också ett bevis på kvaliteten i den forskning som Medivir utfört och adderar ytterligare en molekyl till de kandidater som har visat sig ge klinisk nytta”, säger Medivirs vd
Jens Lindberg.

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

 

 

Om Vexbiolix

Vetbiolix utvecklar innovativa produkter för behandling och förebyggande av sjukdomar hos husdjur. Vetbiolix har byggt en unik pipeline av förstklassiga små molekyler som inlicensierats (exklusivt och världsomspännande) från internationella bioteknikbolag för att svara mot otillfredsställda veterinärmedicinska behov inom parodontit, artros och tarmstörningar. Vetbiolix fokuserar uteslutande på klinisk utveckling av sina läkemedelskandidater: företaget investerar i (i) kliniska proof of concept-studier, (ii) CMC-farmaceutiska utveckling, (iii) regulatoriska kliniska pilotstudier och (iv) registreringsgrundande kliniska studier. Bolagets intäktsgenerering baseras på utlicensieringar och/eller samarbetsavtal med den veterinära läkemedelsindustrin. www.vetbiolix.com