Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Regulatorisk
MIV-247 har valts ut som kandidatläkemedel att utvecklas vidare för behandling av neuropatisk smärta

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att MIV-247, en cathepsin S-hämmare, har valts ut som kandidatläkemedel (CD, Candidate Drug)...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Positiva resultat från fas I-studie med MIV-711 för behandling av artros och andra benrelaterade sjukdomar

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) redovisar idag positiva resultat från en klinisk fas I-studie med bolagets egenutvecklade cathepsin K-hämmare MIV-711...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir ska utvärderas i kombination med en NS5a replikationshämmare som har förvärvats av Janssen

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets partner Janssen Pharmaceuticals (Janssen) har förvärvat substansen GSK2336805 (GSK805), en NS5a...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir-data från COSMOS-studien i hepatit C-patienter redovisas vid en ”late-breaking”-presentation på den internationella leverkongressen AASLD

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att data från fas IIa COSMOS-studien (Combination Of SiMeprevir and sOfosbuvir in HCV...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att data för Simeprevir kommer presenteras på den kommande internationella leverkongressen AASLD

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att data kommer att presenteras gällande proteashämmaren simeprevir för behandling av kronisk genotyp...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir har godkänts i Japan för behandling av kronisk genotyp 1 hepatit C-infektion

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Janssen Pharmaceutical R&D Ireland (Janssen) har fått besked från den japanska myndigheten...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir anordnar kapitalmarknadsdag den 10 oktober 2013

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att företaget kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag för journalister, analytiker och investerare, torsdag...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir och Ferrer sluter nordiskt avtal för marknadsföring av ny behandling för agitation i samband schizofreni och bipolär sjukdom

Avtalet innebär att Ferrer ger Medivir exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera ADASUVE på den nordiska marknaden – vilket inkluderar...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Den japanska regulatoriska processen för simeprevir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) Medivirs partner Janssen lämnade in en registreringsansökan för simeprevir till den japanska myndigheten, Ministry of...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir avbryter samarbetet med Daewoong Pharmaceutical kring utvecklingen av MIV-210 för behandling av hepatit B

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolaget och dess samarbetspartner Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd., (Sydkorea) har kommit överens...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar interimsresultat från kohort 2 i COSMOS-studien som utvärderar Simeprevir och Sofosbuvir i HCV-patienter med avancerad leversjukdom

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag interimsresultat från den pågående andra kohorten i COSMOS-studien. Studien utvärderar en kombinationsbehandling med...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013*

Andra kvartalet 2013 (april-juni)Kvarvarande verksamheter i koncernen, exklusive Cross Pharma Nettoomsättningen uppgick till 40,7 (39,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till...

Läs mer