Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Förändring i Medivirs valberedning inför årsstämman 2024

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att valberedningen inför årsstämman i maj 2024 förändras enligt följande. Anders Hallberg...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar data som stärker kombinationen med fostrox och Lenvima vid primär levercancer på EASL Liver Cancer Summit

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

”Den kliniska effekten av fostrox i kombination med Lenvima fortsätter att stärkas då mediantiden till progression ökat ytterligare till över 6...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Antalet aktier och röster i Medivir AB per den 31 januari 2024

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under januari 2024...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir offentliggör utfallet i den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 22 januari 2024

Emissionen omfattade 7 547 170 aktier och Hallberg Management AB har tecknat och tilldelats samtliga emitterade aktier i enlighet med emissionsbeslutet. Teckningskursen uppgick...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Redeye Fight Cancer Day

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir bjuder in till webbsänd presentation idag om uppdaterade data från ASCO GI och planerna framåt för fostrox vid primär levercancer (HCC)

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

INSIDERINFORMATION: Stockholm —Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) (”Medivir” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med...

Läs mer
Pressmeddelanden
Fostrox + Lenvima visar ytterligare förbättrad respons och tid till progression i avancerad levercancer (HCC) vid ASCO GI-kongressen

Overall Response Rate (ORR) har ökat till 25 % (utvärderat med RECIST 1.1) Mediantiden till progression fortsätter att förbättras med mer...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar kliniska farmakokinetiska data vid EASL Liver Cancer Summit som ytterligare stödjer den fortsatta utvecklingen av fostrox

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs licenspartner, Tango Therapeutics, har doserat den första patienten med TNG348, en ny USP1-hämmare

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer