Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir tar strategiskt beslut att fokusera F&U-resurserna inom hepatit C-området på nukleotidbaserade polymerashämmare

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets resurser för forskning och utveckling inom de internt drivna hepatit C-projekten...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir renodlar verksamheten och avyttrar parallellimportverksamheten Cross Pharma

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolaget slutit avtal om att avyttra det helägda dotterbolaget Cross Pharma AB...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir rekryterar ny chef för den kommersiella verksamheten

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) förstärker sin ledningsgrupp genom rekryteringen av Henrik Krook som Executive Vice President Commercial. Henrik kommer...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Primära effekt- och säkerhetsdata från fyra japanska fas III-studier med Simeprevir presenterades vid The Japan Society of Hepatology

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att dess partner Janssen Pharmaceutical R&D Irland (Janssen) idag har presenterat primära effekt- och...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir presenterar vid Jefferies Global Healthcare konferens

Medivir kommer att delta i och presentera vid Jefferies 2013 Global Healthcare Conference i New York. Presentationen som äger rum tisdag...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Fas II kombinationsstudie med Simeprevir och Samatasvir (IDX719) har inletts för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Idenix Pharmaceuticals Inc. har inlett en klinisk fas II-studie, HELIX-1, för utvärdering...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Primära effekt- och säkerhetsresultat från fas III-studie med Simeprevir i behandlingserfarna patienter visar på varaktigt virologisk respons

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att dess partner Janssen R&D Ireland (Janssen) idag har publicerat primära effekt- och säkerhetsresultat...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Positiva resultat i fas I-studie med MIV-711 för behandling av benrelaterade sjukdomar

MIV-711 i enkeldoser till friska försökspersoner uppvisade god säkerhet och var väl tolererat med linjär farmakokinetik över hela dosområdet (20-600 mg)....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA beviljar ”priority review” av Simeprevir för behandling av kronisk hepatit C genotyp 1

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA har beviljat prioriterad granskning (priority review) av registreringsansökan...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 6 maj 2013

Val av styrelse och revisorÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 6 maj 2013 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013*

Första kvartalet 2013 (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 282,6 (137,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 77,6 (-37,7) MSEK. Resultatet per aktie...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Presentation av Simeprevir kliniska fas III-data via webcast

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Janssen R&D Ireland och Johnson & Johnson kommer att visa en förinspelad...

Läs mer