Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Regulatorisk
Positivt marknadsmottagande för Simeprevir under första kvartalet 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att efter av det mycket positiva marknadsmottagandet och den starka försäljningsutvecklingen för simeprevir under...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Finala data från fas II-studien COSMOS med Simeprevir i kombination med Sofosbuvir har presenterats vid EASL

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att nya positiva simeprevir data har presenterats vid International Liver Congress 2014 of...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Årsredovisning 2013

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2013 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.    Årsredovisning...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 14.00 på konferenscentret 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Två fas III-studier har startat som utvärderar behandling av hepatit C-patienter med Simeprevir och Sofosbuvir en gång om dagen

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att rekrytering av patienter har påbörjats till två fas III-studier med syfte att...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya data för Simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s ”International Liver Congress”, den 9-13 april i London

Presentationerna inkluderar ”late-breaking” finala studieresultat från fas II-studien COSMOS Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelade idag att nya data från...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir har fått godkännande i Ryssland

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelade idag att det ryska hälsoministeriet har godkänt Sovriad® (simeprevir) i kombination med peginterferon alfa...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir erhåller positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten avseende behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit C inom EU

Positivt utlåtande avseende användning av simeprevir i kombination med andra läkemedel vid behandling av patienter med kronisk hepatit C-infektion. Stockholm —...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya resultat från fas III-studier med Simeprevir har presenterats vid The Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelade idag att nya resultat från fas III-studier med proteashämmaren simeprevir doserad en gång om...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2014

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2014. Valberedningen 2013-2014 består av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
SVR12-resultat från fas IIa-studie som utvärderar Simeprevir och Daclatasvir i patienter med hepatit C genotyp 1 har presenterats

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att resultat från en fas IIa-studie som utvärderar simeprevir i kombination med daclatasvir,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013*

Ekonomiskt sammandrag för helåret. Kvarvarande verksamheter i koncernen, exklusive Cross Pharma. Nettoomsättningen uppgick till 446,1 (170,6) MSEK, varav 258,5 (4,4) MSEK...

Läs mer