Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Regulatorisk
Registreringsansökan gällande Simeprevir för behandling av hepatit C-patienter av genotyp 1 och 4 inlämnad till de Europeiska läkemedelsmyndigheterna

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Janssen-Cilag International NV (Janssen) lämnat in en registreringsansökan för simeprevir (TMC435) till...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya resultat från fas III-studierna Quest 1 och 2 med Simeprevir i hepatit C-patienter kommer att presenteras vid EASL 23-28 april i Amsterdam

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att nya data kommer att presenteras gällande proteashämmaren simeprevir (TMC435) för behandling av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Resultat från studier med Simeprevir i hepatit C-patienter kommer att presenteras vid EASL-mötet i Amsterdam den 24-28 april

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att data från studier med proteashämmaren simeprevir för behandling av hepatit C...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på Medivirs hemsida, www.medivir.se.  Årsredovisning 2012http://www.medivir.se/v4/images/pdf/2013/Medivir-SVE-web_0403.pdf  Om MedivirMedivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma måndagen den 6 maj 2013 klockan 14.00 i Wallenbergsalen på IVA:s konferenscenter, Grev...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Registreringsansökan för Simeprevir (TMC435) har lämnats in till FDA för trippelbehandling av vuxna med kronisk hepatit C av genotyp 1

Stockholm, Sweden — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att en registreringsansökan (NDA) för simeprevir har lämnats in till den amerikanska...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2013

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2013. Valberedningen 2012-2013 består av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir förstärker F&U-organisationen

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att man delar upp bolagets nuvarande F&U-organisation i en forskningsdel samt en...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Resultat från fas IIa-studie med Simeprevir och Sofosbuvir i hepatit C-patienter som inte svarat på tidigare behandling har presenterats

Efter behandling med simeprevir och sofosbuvir uppnådde 96,3 procent (26/27) och 92,9 procent (13/14) av patienterna i 12-veckorsgruppen med och utan...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Första interimsdata från fas II-studie med Simeprevir och Sofosbuvir i hepatit C-patienter som inte svarat på tidigare behandling

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag första interimsdata från del ett av en fas IIa-studie med proteashämmaren simeprevir...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Registreringsansökan har lämnats in för Simeprevir (TMC435) i Japan för behandling av patienter med hepatit C genotyp 1

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets partner Janssen har lämnat in en registreringsansökan till den japanska...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012*

Året i helhet (januari-december) Nettoomsättningen uppgick till 555,0 (698,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -219,1 (113,8) MSEK. Resultatet per aktie...

Läs mer