Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Fas IIa kombinationsstudie startas med Simeprevir, TMC647055 och JNJ56914845 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att en klinisk fas IIa-studie med patienter med kronisk hepatit C av genotyp...

Läs mer
Pressmeddelanden
Simeprevir finns nu tillgängligt för hepatit C-patienter i Japan, USA och Kanada

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att simeprevir nu kan förskrivas för behandling av patienter med kronisk hepatit C i...

Läs mer
Pressmeddelanden
Fas II kombinationsstudie med Simeprevir, TMC647055 och Samatasvir (IDX719) för behandling av hepatit C, HELIX-2, har inletts

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Idenix Pharmaceuticals Inc. har inlett en klinisk fas II-studie, HELIX-2. Syftet är...

Läs mer
Pressmeddelanden
Simeprevir har godkänts i USA som behandling mot hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt simeprevir i kombination med pegylerat interferon...

Läs mer
Pressmeddelanden
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013*

Tredje kvartalet 2013 (juli-september) Kvarvarande verksamheter i koncernen, exklusive Cross Pharma Nettoomsättningen uppgick till 80,2 (36,6) MSEK, varav 43,6 MSEK (5...

Läs mer
Pressmeddelanden
Simeprevir har godkänts i Kanada som ny behandling mot hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada, har godkänt simeprevir i kombination med pegylerat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultat från COSMOS-studien med Simeprevir och Sofosbuvir i cirrotiska och icke-cirrotiska patienter med HCV av genotyp 1 har presenterats vid AASLD

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) publicerade idag data från den interferonfria COSMOS-studien i vilken säkerhet och effekt av kombinationsbehandling med...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir meddelar att nya Simeprevir-data kommer att presenteras vid AASLD-mötet

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att nya data kommer att presenteras avseende proteashämmaren simeprevir (TMC435) för behandling av patienter...

Läs mer
Pressmeddelanden
FDAs rådgivande kommitté rekommenderar ett godkännande av Simeprevir för kombinationsbehandling av genotyp 1 kronisk hepatit C hos vuxna

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDAs rådgivande kommitté för antivirala läkemedel (Antiviral Drugs Advisory...

Läs mer
Pressmeddelanden
Den regulatoriska processen för Simeprevir i USA

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) Medivirs partner Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Janssen) lämnade in en registreringsansökan (NDA, New Drug Application) för...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir meddelar data från två fas III-studier med Simeprevir i hepatit C subpopulationer – HCV/HIV co-infekterade och genotyp 4 infekterade patienter

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag preliminära data från två fas III-studier, som drivs av Janssen R&D Ireland och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs valberedning tillsatt

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets valberedning är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen inför årsstämman...

Läs mer