Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Emission, återköp och omvandling av C-aktier samt överlåtelse av stamaktier inom ramen för LTIP 2023

Mot bakgrund av det incitamentsprogram som antogs på årsstämma i Medivir AB (publ) (”Medivir”) den 4 maj 2023 (”LTIP 2023”) meddelas...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Verkställande av årsstämmans beslut om avskaffande av aktieslag i Medivir AB (publ)

Vid årsstämma i Medivir AB (publ) tidigare idag, den 4 maj 2023, beslutades om antagande av ny bolagsordning varigenom A-aktieslaget utgår...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 4 maj 2023

Medivir Aktiebolag (publ) har idag den 4 maj 2023 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

”Tack vare det starka intresset från kliniker och patienter kunde vi snabbt dosera första patienterna i fas 2a-delen av kombinationsstudien med...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar nya data på AACR som visar signifikant förbättrad anti-tumöreffekt i icke-kliniska tumörmodeller med fostrox i trippelkombination

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs årsredovisning för 2022 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se. Medivirs...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB (publ), org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge, hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den 4...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i trippelkombination med anti-PD1 och kinashämmare i icke-kliniska tumörmodeller vid AACR

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Första patienten doserad i fas 2a-delen av Medivirs studie med fostrox i kombination med Lenvima

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Stockholm Corporate Finance Life Science Day

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Erik Penser Banks temadag: Healthcare

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Pia Baumann tillträder som Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer