Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
National Cancer Institute i USA påbörjar fas I studie där patienter med huvud- eller halscancer behandlas med Medivirs birinapant och strålning

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten inkluderats i en fas I-studie där säkerhet och...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

April – JuniVäsentliga händelser under kvartalet Selektiv effektsignal i cancervävnad i levern i fas Ia-studien med MIV-818. Analysen visar en tidig...

Läs mer
Pressmeddelanden
Selektiv effektsignal i levercancervävnad i fas Ia-studien med MIV-818

Stockholm, Sweden – Medivir AB (Nasdaq, Stockholm: MVIR) meddelar idag resultaten från en analys av data från de första sex patienterna...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid 2019 BIO International Convention

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget deltar vid 2019 BIO International Convention i Philadelphia, USA. Presentationen äger...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® presenterades vid ASCO:s årsmöte

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med pembrolizumab...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Redeye Pre-ASCO seminarium den 28 maj

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget deltar vid Redeye Pre-ASCO seminarium i Stockholm. Presentationen äger rum tisdag...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras vid ASCO 2019

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda®...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer presenterades vid SIDs årsmöte

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 9 maj 2019

Fastställande av resultat- och balansräkningar och ansvarsfrihetÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 9 maj 2019 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna...

Läs mer
Pressmeddelanden
Data från fas II-studien med remetinostat i patienter med basalcellscancer presenteras vid SIDs årsmöte 2019

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att data från den prövarinitierade fas II-studien som utvärderar effekten av remetinostat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Fas II-data avseende säkerhet och effekt från den öppna fortsättnings-studien med MIV-711 presenterades vid OARSIs världskongress

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas II-programmet med MIV-711 har presenterats som en...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

Kliniska studier fortskrider enligt plan Januari – MarsVäsentliga händelser under kvartalet Fas II-studien med en kombination av birinapant och Keytruda® i...

Läs mer