Nyheter & Media

Pressmeddelanden
Medivir har valt MIV-828 till läkemedelskandidat för behandling av blodcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-828 har valts till läkemedelskandidat för behandling av akut myeloisk leukemi...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

Juli – SeptemberVäsentliga händelser under kvartalet Positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas II-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros (MIV-711-202)....

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data från fas II-programmet med MIV-711 kommer att presenteras vid ACR:s årliga möte den 21 oktober

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från den första fas II-studien med MIV-711, som visade...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir drar ner på forskningen för att fokusera på klinisk utveckling

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag planer att minska de aktiviteter som inte är kritiska för den kliniska...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir fokuserar på klinisk utveckling och utser Uli Hacksell till tf vd

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag sin plan att koncentrera verksamheten till den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater....

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva interimsdata för birinapant i kombinationsstudie med Keytruda®

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag data avseende säkerhet och effekt utifrån en interimsanalys av resultaten från fas...

Läs mer
Pressmeddelanden
Klinisk fas I/II-studie av MIV-818 påbörjad i patienter med levercancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten har doserats med bolagets läkemedelskandidat MIV-818 i en...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Dr. Linda Basse till Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Linda Basse till Chief Medical Officer från och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat påbörjad i patienter med basalcellscancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten är rekryterad och behandlas med remetinostat gel 1...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultaten från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros visar fortsatt positiv påverkan på ledstrukturer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

April – JuniVäsentliga händelser under kvartalet Positiva top-line resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros. Det primära målet uppnåddes i...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar positiva topline resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat från fas IIa-förlängningsstudien med MIV-711 (MIV-711-202). Det primära målet...

Läs mer