Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att Janssen avslutat utvecklingen av polymerashämmaren AL-704 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att utvecklingen av AL-704 (även kallad JNJ-54257099), har avslutats efter genomförda fas...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015

Finansiell sammanfattning Juli – september 2015 (2014) Nettoomsättningen uppgick till 111,5 (617,8) MSEK, varav 69,0 (516,4) MSEK utgjordes av royalties för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir avslutar projektet med ADAM8-hämmare mot bukspottkörtelcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att man kommer att avsluta sitt projekt med ADAM8-hämmare för behandling av bukspottkörtelcancer....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att Janssen har påbörjat en fas IIa-studie för att utvärdera effekten av simeprevir i kombination med odalasvir och AL-335

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag att Alios BioPharma Inc., som ingår i Janssen Pharmaceutical Companies (Janssen), har...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Försäljning för OLYSIO® under tredje kvartalet 2015

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 79 MUSD, av vilken...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir slår ihop Forskning och Utveckling och genomför förändring i ledningsgruppen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att man som ytterligare ett led i strävan att optimera verksamheten kommer...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015

Finansiell sammanfattningApril – juni 2015 (2014) Nettoomsättningen uppgick till 245,8 (564,0) MSEK, varav 165,6 (500,7) MSEK utgjordes av andra kvartalets royalties...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir tillkännager att Janssen har startat en fas I-studie för att utvärdera effekten av simeprevir och odalasvir på AL-335:s farmakokinetik

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Alios Biopharma Inc., en del av Janssen Pharmaceutical gruppen har...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar start av en klinisk fas I-studie med polymerashämmaren AL-704 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag start av en klinisk fas I-studie med AL-704 (även kallad JNJ-54257099), vilken...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att Janssen lämnat in kompletterande registrerings-ansökan för OLYSIO® (simeprevir) i kombination med sofosbuvir till FDA i USA

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Products, LP (Janssen), har lämnat in en kompletterande registreringsansökan (sNDA)...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Försäljning för OLYSIO® under andra kvartalet 2015

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 264 MUSD, av vilken...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir offentliggör första cancerprojektet från den interna nukleotidplattformen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt inom cancerområdet, en nukleotidbaserad ”pro-drug” riktad specifikt till levern...

Läs mer