Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Ökat fokus inom Medivirs F&U och optimering av resurser genom samarbete med GVK BIO

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget genomför en omorganisation av sin forskningsorganisation (Discovery Research), som innebär...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs vd ökar sitt aktieinnehav i bolaget

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets verkställande direktör Niklas Prager har köpt 10 000 B-aktier i Medivir till...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att styrelsen för Medivir har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande avseende återköp av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2015

Val av styrelse och revisorÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2015 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Finansiell sammanfattning för första kvartaletJanuari – mars 2015 (2014) Total nettoomsättning uppgick till 215,9 (208,2) MSEK, varav 128,6 (161,5) MSEK utgjordes...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Lovande preklinisk profil för MIV-802 avseende antiviral effekt och säkerhet ger stöd för fortsatt utveckling

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den prekliniska profilen för MIV-802, Medivirs helägda nukleotidbaserade polymerashämmare under utveckling...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Data från OPTIMIST-studierna visar 97 procent SVR12 i hepatit C-patienter utan cirros och 84 procent hos patienter med cirros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att vår partner, Janssen Sciences Ireland UC, idag publicerat positiva resultat för simeprevir,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Försäljning för OLYSIO under första kvartalet 2015

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 234 MUSD, av vilken...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir och Cancer Research Technology inleder samarbete för att utveckla en ny klass av cancerläkemedel

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och Cancer Research Technology (CRT), Cancer Research UK´s kommersiella utvecklingsgren meddelar gemensamt idag att...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya data för simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s ”International Liver Congress 2015”

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att ny kliniska data för simeprevir, en NS3/4A proteashämmare för behandling av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Årsredovisning 2014

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2014 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se. -...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 klockan 14.00 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16,...

Läs mer