Nyheter & Media

Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Wainwright Annual Global Investment Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet H.C. Wainwright Annual Global...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir får regulatoriskt godkännande av MHRA för fas 1/2a-kombinationsstudien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har erhållit regulatoriskt godkännande från det brittiska läkemedelsverket (MHRA) för...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

April – Juni Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0,9 (4,0) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir stärker affärsutvecklingspotentialen för remetinostat genom omförhandlat flerpartsavtal

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) tillsammans med remetinostats ursprungliga upphovsmän och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer publicerade i Clinical Cancer Research

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Data från Medivirs fas 1b-studie med MIV-818 presenteras vid ESMO-kongressen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en e-poster med titeln “Phase 1 study of the novel prodrug...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Malene Jensen till VP Clinical Development

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget har utsett Malene Jensen till Vice President Clinical Development. Hon...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Redeye Growth Day

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet Redeye Growth Day, som...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid ABGSC Life Science Summit

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet ABGSC Life Science Summit,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar designen för den kommande kombinationsstudien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag detaljerna för den kommande fas 1/2a-kombinationsstudien med bolagets ledande läkemedelskandidat MIV-818 mot...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva resultat publicerade från prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat hos patienter med skivepitelcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att resultaten från den prövarinitierade kliniska fas II-studien på patienter med skivepitelcancer...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2021

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2021 beslutade att fastställa resultat- och...

Läs mer