Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har förändrats på grund av indragning...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya data för Simeprevir presenterades vid Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en proteashämmare för behandling av hepatit...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir anordnar kapitalmarknadsmöte den 26 mars 2015

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att företaget kommer att arrangera ett kapitalmarknadsmöte för investerare, analytiker och journalister, torsdag...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nyanställda i Medivirs ledningsgrupp

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) genomför som tidigare kommunicerats en omorganisering av bolagets ledningsgrupp och från och med den 1...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Redovisning av utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram. Inlösenprogrammet omfattade totalt 4 465 717 aktier i Medivir. Vid anmälningsperiodens...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Bokslutskommuniké januari – december 2014

Oktober till december 2014 (2013) Total nettoomsättning 377,0 (147,1) MSEK - varav 220,1 (10,5) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. Egen...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015. Valberedningen 2014-2015 består av representanter...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Villkoren för frivilligt inlösenprogram i Medivir fastställda

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att styrelsen för Medivir nu har fastställt villkoren i Medivirs frivilliga inlösenprogram, innebärande att...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs vd ökar sitt aktieinnehav i bolaget

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets verkställande direktör Niklas Prager har köpt 23.600 B-aktier i Medivir till ett...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir genomför förändring av ledningsgruppen

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets ledningsgrupp omorganiseras i syfte att effektivisera och skapa ökat fokus i verksamheten....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
OLYSIO® försäljning under fjärde kvartalet 2014

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 321 MUSD, av vilken 256...

Läs mer