Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir presenterar positiva data från fas II-studien av remetinostat hos patienter med kutant T-cellslymfom i tidiga stadier

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den kliniska fas II-studien av remetinostat, en hämmare av histondeacetylaser (HDAC)...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL's International Liver Congress™ 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras av Medivir vid International...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data för simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s International Liver Congress™ 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en NS3/4A-proteashämmare för behandling av hepatit...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Årsredovisning 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se. -...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 klockan 14.00 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har förändrats på grund av indragning...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir slutför avyttringen av bolagets kommersiella produkter och renodlar inriktningen på forskning och utveckling

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att avtal träffats med Janssen om utlicensiering av de kommersiella rättigheterna i...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Redovisning av utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram. Inlösenprogrammet omfattade totalt 6 738 655 aktier i...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2017. Valberedningen 2016-2017 består av...

Läs mer
Pressmeddelanden
Ledande befattningshavare ökar sitt innehav i Medivir

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att avgående vd Niklas Prager, tillträdande vd Christine Lind samt CFO Ola...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2016

Finansiell sammanfattning Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Medivir renodlar verksamheten till ett forsknings- och utvecklingsbolag helt inriktat på onkologi och omorganiserar...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Christine Lind ny VD för Medivir AB från 1 april 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att Christine Lind har utnämnts till ny VD för Medivir AB. Hon efterträder...

Läs mer