Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Samtliga A-aktier i Medivir omvandlas till B-aktier – prospekt offentliggörs

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att det prospekt som upprättats med anledning av...

Läs mer
Pressmeddelanden
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Valberedningen 2017-2018 består av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs Chief Medical Officer lämnar bolaget

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Chief Medical Officer John Öhd har beslutat att lämna företaget. Han...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL’s HCC Summit i mars

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid HCC...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Antal aktier och röster i Medivir

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats med anledning...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2017

STARK UTVECKLING I PROJEKTPORTFÖLJEN Oktober - december Väsentliga händelser under kvartalet Medivir erhöll Fast Track Designation från FDA för MIV-711 för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir har genomfört en riktad nyemission om cirka 155 MSEK

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att styrelsen i Medivir har, baserat på det...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir avser att genomföra en riktad nyemission

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av B-aktier...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 26 januari 2018

På extra bolagsstämma i Medivir Aktiebolag (publ) (”Medivir”) den 26 januari 2018 beslöts bland annat följande: Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen...

Läs mer
Pressmeddelanden
Framgångsrikt slutförande av prekliniska säkerhetsstudier med MIV-818 möjliggör start av klinisk fas I-studie 2018

MIV-818 är Medivirs patenterade leverinriktade nukleotidprodrug för behandling av primär levercancer, hepatocellulärt karcinom (HCC), och andra former av levercancer. Det är...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma fredagen den 26 januari 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs styrelse föreslår emissionsbemyndiganden i syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet – kallar till extra bolagsstämma

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget den 26...

Läs mer