Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

Januari – Mars Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 9,9 (7,3) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir deltar vid Kempen Life Sciences Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att delta vid det digitala mötet Kempen Life Sciences Conference...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir har fastställt startdosen för nästa del i fas Ib-studien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den sista patienten har genomgått säkerhetsuppföljningen för att identifiera potentiellt dosbegränsande...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs årsredovisning för 2020 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se. Våren...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under mars 2021...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 5...

Läs mer
Pressmeddelanden
Sista patienten med levercancer inkluderad i monoterapidelen av Medivirs fas Ib-studie med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den sista patienten med avancerad levercancer har inkluderats i den första...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Förändringar i Medivirs ledning och styrelse

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att Yilmaz Mahshid lämnar vd-posten i Medivir. Valberedningen föreslår att han väljs in...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 11 mars 2021

Riktad nyemission av aktier Den extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 11 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet H.C. Wainwright Global Life...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2020

Oktober – December Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,4) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer