Nyheter & Media

Pressmeddelanden
Registreringsansökan gällande Simeprevir för behandling av hepatit C-patienter av genotyp 1 och 4 inlämnad till de Europeiska läkemedelsmyndigheterna

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Janssen-Cilag International NV (Janssen) lämnat in en registreringsansökan för simeprevir (TMC435) till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya resultat från fas III-studierna Quest 1 och 2 med Simeprevir i hepatit C-patienter kommer att presenteras vid EASL 23-28 april i Amsterdam

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att nya data kommer att presenteras gällande proteashämmaren simeprevir (TMC435) för behandling av...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultat från studier med Simeprevir i hepatit C-patienter kommer att presenteras vid EASL-mötet i Amsterdam den 24-28 april

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att data från studier med proteashämmaren simeprevir för behandling av hepatit C...

Läs mer
Pressmeddelanden
Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på Medivirs hemsida, www.medivir.se.  Årsredovisning 2012http://www.medivir.se/v4/images/pdf/2013/Medivir-SVE-web_0403.pdf  Om MedivirMedivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på...

Läs mer
Pressmeddelanden
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma måndagen den 6 maj 2013 klockan 14.00 i Wallenbergsalen på IVA:s konferenscenter, Grev...

Läs mer
Pressmeddelanden
Registreringsansökan för Simeprevir (TMC435) har lämnats in till FDA för trippelbehandling av vuxna med kronisk hepatit C av genotyp 1

Stockholm, Sweden — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att en registreringsansökan (NDA) för simeprevir har lämnats in till den amerikanska...

Läs mer
Pressmeddelanden
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2013

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2013. Valberedningen 2012-2013 består av...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir förstärker F&U-organisationen

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att man delar upp bolagets nuvarande F&U-organisation i en forskningsdel samt en...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultat från fas IIa-studie med Simeprevir och Sofosbuvir i hepatit C-patienter som inte svarat på tidigare behandling har presenterats

Efter behandling med simeprevir och sofosbuvir uppnådde 96,3 procent (26/27) och 92,9 procent (13/14) av patienterna i 12-veckorsgruppen med och utan...

Läs mer
Pressmeddelanden
Första interimsdata från fas II-studie med Simeprevir och Sofosbuvir i hepatit C-patienter som inte svarat på tidigare behandling

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag första interimsdata från del ett av en fas IIa-studie med proteashämmaren simeprevir...

Läs mer
Pressmeddelanden
Registreringsansökan har lämnats in för Simeprevir (TMC435) i Japan för behandling av patienter med hepatit C genotyp 1

Stockholm, Sverige — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets partner Janssen har lämnat in en registreringsansökan till den japanska...

Läs mer
Pressmeddelanden
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012*

Året i helhet (januari-december) Nettoomsättningen uppgick till 555,0 (698,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -219,1 (113,8) MSEK. Resultatet per aktie...

Läs mer