Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att Janssen beslutat avsluta sin licens för simeprevir i juni 2018

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Pharmaceuticals Inc. (Janssen) har beslutat att avsluta sin licens...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Christina Herder till ny Executive Vice President, Strategic Business Development

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Christina Herder har utsetts till ny Executive Vice President, Strategic Business...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultat från fas IIa-studie av MIV-711 i artrospatienter har presenterats som “late-breaking” poster vid The American College for Rheumatology

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att resultat från den första fas IIa-studien av MIV-711 i patienter med måttlig...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir offentliggör ett nytt cancerprojekt, Leukotide, baserat på den interna nukleotidplattformen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt inom cancerområdet. Leukotide-projektets mål är att erbjuda ett nytt...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir utser Erik Björk till ny Chief Financial Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Erik Björk har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – SEPTEMBER 2017

Juli - september Väsentliga händelser under kvartalet Positiva topline-resultat från en fas IIa-studie med MIV-711 uppvisade sjukdomsmodifierande effekt och acceptabla säkerhets-...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
FDA beviljar Medivir “fast track”-status för MIV-711 för behandling av artros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat “fast track”-status till MIV-711, som...

Läs mer
Pressmeddelanden
Effektdata för simeprevir i kombination med AL-335 och odalasvir (JNJ-4178) presenterades vid Liver Meeting™ 2017

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag fas IIb-resultat för JNJ-4178 – trippelkombinationen simeprevir, odalasvir och AL-335. Resultaten redovisades...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultat från fas IIa-studie av MIV-711 i artrospatienter har valts ut till “late-breaking” abstract vid the American College for Rheumatology

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att resultat från den första fas IIa-studien av MIV-711 i patienter med måttlig...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Fas II-resultat med remetinostat påvisar effekt vid behandling av hudlesioner och klåda, samt uppvisar god tolerabilitet hos patienter med MF/CTCL

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag effekt- och säkerhetsresultat från den fas II-studie som utvärderade remetinostat gel i...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir tecknar avtal med AMR Centre för att möta det växande hotet från resistenta bakterier

Stockholm och Alderley Park (UK) – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och AMR Centre Ltd (AMRC) meddelar idag att ett avtal...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir presenterar positiva topline resultat från fas IIa-studie: MIV-711 uppvisar sjukdomsmodifierande effekt i ledstrukturer hos artrospatienter

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterar idag positiva topline resultat från MIV-711-201, den första fas IIa-studie där 6 månaders...

Läs mer