Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir stärker förutsättningarna för affärsutveckling genom omförhandlat avtal med TetraLogic avseende birinapant

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) har omförhandlat avtalet med TetraLogic Pharmaceuticals...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma onsdagen den...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 170 MSEK OCH ÖVERTILLDELNINGSOPTION MED STARKT STÖD FRÅN BEFINTLIGA OCH NYA SPECIALISTINVESTERARE

Styrelsen i Medivir AB (publ) (”Medivir” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

Juli – September Väsentliga händelser under kvartalet I juli inleddes ett forskningssamarbete med SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform (DDD) om...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Dr. Tom Morris till interim Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Dr. Tom Morris till interim Chief Medical Officer...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

April – Juni Väsentliga händelser under kvartalet Den Europeiska kommissionen beviljade, i enlighet med den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande, särläkemedelsklassificering i...

Läs mer
Pressmeddelanden
Yilmaz Mahshid tillträder som vd på Medivir den 14 september

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att dr Yilmaz Mahshid tillträder som vd den 14 september, 2020. Uli...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir och SciLifeLab inleder samarbete om potentiella SARS CoV-2-hämmare

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med SciLifeLabs Drug Discovery and Development...

Läs mer
Pressmeddelanden
Europeiska kommissionen har beviljat särläkemedelsklassificering i EU för MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Europeiska kommissionen i enlighet med den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande beviljat...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir utser Yilmaz Mahshid till ny VD

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att styrelsen har utnämnt Yilmaz Mahshid till ny VD för bolaget. Yilmaz...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
FDA beviljar MIV-818 som särläkemedel för behandling av hepatocellulär cancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den amerikanska läkemedels-myndigheten FDA beviljar särläkemedelsklassificering (orphan drug designation) till MIV-818...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2020

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2020 beslutade att fastställa resultat- och...

Läs mer