Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir slutför tidigare kommunicerat förvärv av onkologiprogram

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att förvärvet av två onkologiprogram i klinisk fas från TetraLogic Pharmaceuticals Corporation...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir slutför försäljningen av BioPhausia - överföring om ca 870 MSEK till aktieägarna genom inlösenerbjudande kommer att föreslås

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att försäljningen av BioPhausia AB till Karo Pharma AB idag har slutförts. Medivirs...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs fusionshämmare för behandling av RSV-infektioner, MIV-323, går in i preklinisk utvecklingsfas

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-323 har valts som läkemedelskandidat från bolagets projekt med fusionshämmare för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Artrosstudie för utvärdering av MIV-711: Studien kan fortsätta utan modifiering efter framgångsrik tredje granskning av säkerhetsdata

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den oberoende dataövervakningskommittén kopplad till den pågående randomiserade dubbelblinda fas IIa-studien...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att Janssen har påbörjat en öppen fas IIb-studie av trippelkombinationsbehandling med simeprevir, odalasvir och AL-335 (JNJ-4178)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Research & Development, LLC., en del av Janssen Pharmaceutical Companies...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – SEPTEMBER 2016

Juli – september 2016 Nettoomsättningen uppgick till 67,8 (111,5) MSEK, varav 12,4 (69,0) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. Intäkterna från...

Läs mer
Pressmeddelanden
Inbjudan till telefonkonferens/webcast den 3 november, kl 14.30

Medivir inbjuder analytiker och investerare till telefonkonferens idag den 3 november, klockan 14.30. Niklas Prager VD, Ola Burmark CFO och Richard...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir stärker sin kliniska pipeline genom att teckna avtal om förvärv av en portfölj av onkologiprogram i klinisk fas

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag att ett avtal har tecknats om förvärv av två onkologiprogram i klinisk...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av levercancer, MIV-818, går in i preklinisk utvecklingsfas

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-818 har valts som läkemedelskandidat från bolagets projekt med nukleotidbaserade DNA...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget träffat avtal om avyttring av Medivirs dotterbolag BioPhausia (Nordic Brands)...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Rekryteringen till fas IIa-studien inom artrosprogrammet MIV-711 är slutförd och säkerhetsgranskningskommittén bekräftar fortsättning av studien

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolagets första fas IIa-studie för utvärdering av MIV-711 vid behandling av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir fokuserar enbart på onkologi och omorganiserar för att uppnå betydande besparingar i kostnadsstrukturen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag en omorganisation av bolagets verksamhet och betydande kostnadsbesparingar inom den tidiga forskningen...

Läs mer