Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Delårsrapport januari – juni 2014*

Finansiellt sammandrag för andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 564,0 (40,7) MSEK, varav 500,7 MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. Intäkterna från...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Niklas Prager utsedd till ny verkställande direktör för Medivir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Niklas Prager till ny vd och koncernchef för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir inlicensierar RS-virusprogram från Boehringer Ingelheim

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolaget ingått ett licensavtal med Boehringer Ingelheim International GmbH. Avtalet gäller exklusiva,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Fas II-data från COSMOS-studien publicerade i The Lancet i samband med Världshepatitdagen

Stockholm— Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att resultaten från den kliniska fas II-studien COSMOS publicerades den 28 juli i den vetenskapliga...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
FDA har beviljat prioriterad granskning av kompletterande registreringsansökan (sNDA) för behandling med OLYSIO® i kombination med sofosbuvir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) beviljat en prioriterad granskning, så kallad ”Priority Review”...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Fortsatt starkt marknadsupptag för OLYSIO® under det andra kvartalet 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den global nettoförsäljningen av Olysio (simeprevir) uppgick till 831 MUSD, av vilken 725...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
OLYSIO™ snart tillgänglig i samtliga nordiska länder för behandling av vuxna patienter med hepatit C av genotyp 1 och 4

Behandling med Olysio (simeprevir) av hepatit C patienter har påbörjats i Sverige, Finland och Danmark Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR)...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir har godkänts inom EU för behandling av vuxna patienter med hepatit C av genotyp 1 och 4

OLYSIO™ (Simeprevir) erbjuder både en ny trippelbehandling och en alternativ interferonfri och ribavirinoberoende 12-veckorsbehandling i kombination med sofosbuvir, till relevanta patientgrupper...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 8 maj 2014

Val av styrelse och revisorÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 8 maj 2014 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Delårsrapport januari – mars 2014*

Finansiellt sammandrag för första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 208,2 (178,1) MSEK, varav 161,7 MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. I kvartalet...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kompletterande registreringsansökan (sNDA) för Simeprevir i kombination med Sofosbuvir har lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA

Ansökan avser tolv veckors behandling av vuxna hepatit C genotyp 1 infekterade patienter med OLYSIO™ (simeprevir) i kombination med sofosbuvir. I...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Adasuve lanseras nu i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att Adasuve nu lanseras i Sverige, Norge, Finland och Danmark för behandling av mild...

Läs mer