Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Uppdaterade interimsresultat från fas IIa-studie visar att kombinationen av simeprevir, odalasvir och AL-335 har hög effekt hos hepatit C-patienter

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att uppdaterade interimsresultat från en pågående fas IIa-studie som utförs av Alios...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Baserat på granskning av säkerhetsdata får artrosstudien med MIV-711 klartecken att fortsätta och första patienten inkluderas i fortsättningsstudie

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag ny information kring fas IIa-programmet inom artros: En oberoende dataövervakningskommitté med uppdrag...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Interimsresultat från fas IIa-studie av trippelkombinationsbehandling där simeprevir ingår visar på hög effekt hos HCV-patienter

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att interimsresultat har offentliggjorts från en pågående fas IIa-studie som utförs av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir går vidare med en uppdelning av bolagets verksamhet

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att styrelsen har gett företagsledningen mandat att fortsätta implementeringen av en uppdelning...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir utlicensierar rättigheterna för MIV-802 till Trek Therapeutics

Stockholm/Cambridge, Massachusetts — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och Trek Therapeutics (TREKtx) meddelar idag att Medivir har ingått ett licensavtal med...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – JUNI 2016

Finansiell sammanfattning April – juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 81,3 (245,8) MSEK, varav 24,2 (165,6) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya fas IIa interimdata för simeprevir i kombination med andra direktverkande antiviraler kommer att presenteras vid EASL AASLD’s specialkonferens

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från en pågående fas IIa-studie med simeprevir, odalasvir och...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir utreder möjligheten att dela bolaget och notera den kommersiella verksamheten separat

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att styrelsen har gett företagsledningen i uppdrag att se över möjligheten att...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att Janssen beslutat att påbörja en fas IIb-studie av Simeprevir i kombination med Odalasvir och AL-335 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Research & Development, LLC., som ingår i Janssen Pharmaceutical Companies...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2016

Val av styrelse och revisorÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2016 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – MARS 2016

Finansiell sammanfattning Januari – mars 2016 (2015) Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (215,9) MSEK, varav 18,1 (128,6) MSEK utgjordes av royalties för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Försäljning för OLYSIO® under första kvartalet 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) under det första kvartalet uppgick till...

Läs mer