Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Nya data för simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s International Liver Congress 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en NS3/4A-proteashämmare för behandling av hepatit...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Årsredovisning 2015

- Medivir fortsatte under 2015 att bygga långsiktiga värden genom en forskningsportfölj baserad på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform. Ett...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 klockan 14.00 på konferenscentret 7A Centralen, Vasagatan 7,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2016. Valberedningen 2015-2016 består av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI-DECEMBER 2015

Finansiell sammanfattningOktober – december 2015 (2014) Nettoomsättningen uppgick till 84,7 (377,0) MSEK, varav 31,1 (220,1) MSEK utgjordes av royalties för simeprevir....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir påbörjar fas IIa-studie av MIV-711 för behandling av knäartros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag att rekryteringen har inletts av patienter till en randomiserad dubbelblind klinisk fas...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Försäljning för OLYSIO® under fjärde kvartalet 2015

Royaltyn för fjärde kvartalet uppgick till 31 MSEK (3,4 MEUR). Medivirs royalty baserad på fjärde kvartalets försäljning beräknas i den tredje...

Läs mer