Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Fas IIa kombinationsstudie startas med Simeprevir, TMC647055 och JNJ56914845 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att en klinisk fas IIa-studie med patienter med kronisk hepatit C av genotyp...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir finns nu tillgängligt för hepatit C-patienter i Japan, USA och Kanada

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att simeprevir nu kan förskrivas för behandling av patienter med kronisk hepatit C i...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Fas II kombinationsstudie med Simeprevir, TMC647055 och Samatasvir (IDX719) för behandling av hepatit C, HELIX-2, har inletts

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Idenix Pharmaceuticals Inc. har inlett en klinisk fas II-studie, HELIX-2. Syftet är...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir har godkänts i USA som behandling mot hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt simeprevir i kombination med pegylerat interferon...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013*

Tredje kvartalet 2013 (juli-september) Kvarvarande verksamheter i koncernen, exklusive Cross Pharma Nettoomsättningen uppgick till 80,2 (36,6) MSEK, varav 43,6 MSEK (5...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Simeprevir har godkänts i Kanada som ny behandling mot hepatit C

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada, har godkänt simeprevir i kombination med pegylerat...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Resultat från COSMOS-studien med Simeprevir och Sofosbuvir i cirrotiska och icke-cirrotiska patienter med HCV av genotyp 1 har presenterats vid AASLD

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) publicerade idag data från den interferonfria COSMOS-studien i vilken säkerhet och effekt av kombinationsbehandling med...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar att nya Simeprevir-data kommer att presenteras vid AASLD-mötet

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att nya data kommer att presenteras avseende proteashämmaren simeprevir (TMC435) för behandling av patienter...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
FDAs rådgivande kommitté rekommenderar ett godkännande av Simeprevir för kombinationsbehandling av genotyp 1 kronisk hepatit C hos vuxna

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDAs rådgivande kommitté för antivirala läkemedel (Antiviral Drugs Advisory...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Den regulatoriska processen för Simeprevir i USA

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) Medivirs partner Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Janssen) lämnade in en registreringsansökan (NDA, New Drug Application) för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir meddelar data från två fas III-studier med Simeprevir i hepatit C subpopulationer – HCV/HIV co-infekterade och genotyp 4 infekterade patienter

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag preliminära data från två fas III-studier, som drivs av Janssen R&D Ireland och...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs valberedning tillsatt

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets valberedning är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen inför årsstämman...

Läs mer