Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
MIV-802 har valts som läkemedelskandidat för behandling av hepatit C-infektion och går in i preklinisk utvecklingsfas

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att MIV-802 har valts som läkemedelskandidat från företagets projekt med nukleotidbaserade polymerashämmare för...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 20 november 2014

Frivilligt inlösenprogramExtra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 20 november 2014 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Delårsrapport januari – september 2014

Verksamheten i finansiellt sammandrag* Juli till september 2014 (2013) Total nettoomsättning 617,8 (80,2) MSEK - varav 516,4 (0) MSEK utgjordes av...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Ytterligare godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten för hepatit C-behandling med Olysio® i kombination med sofosbuvir

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) godkänt Olysio® (simeprevir) i kombination med sofosbuvir som...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir och landstingen ingår överenskommelse kring hepatit C-behandling med Olysio®

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget har ingått en överenskommelse med svenska landsting kring behandling av hepatit...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs valberedning tillsatt

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolagets valberedning är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen inför...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 20 november 2014 klockan 10.00 på konferenslokalen Nio Rum, Hamngatan 2,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Optimering av kapitalstruktur

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget avser att besluta om ett frivilligt inlösenprogram. -   Den framgångsrika marknadsintroduktionen...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Stabil försäljning för OLYSIO under tredje kvartalet 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 796 MUSD, av vilken 671...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Start av fas II-studien IMPACT för utvärdering av Simeprevir i kombination med Sofosbuvir och Daclatasvir vid behandling av hepatit C- patienter

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets samarbetspartner Janssen nyligen påbörjat rekrytering av patienter till fas II-studien IMPACT....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir presenterar data från Cathepsin S-hämmarprogrammet, inklusive MIV-247, för behandling av neuropatisk smärta vid 15th World Congress on Pain

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolaget presenterar data vid 15th World Congress on Pain i Buenos Aires från...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir anordnar kapitalmarknadsmöte den 16 oktober 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att företaget kommer att arrangera ett kapitalmarknadsmöte för investerare, analytiker och journalister, torsdag...

Läs mer