Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Första patienten med tjocktarmscancer doserad i Medivirs fas 2 studie av kombinationsbehandling med birinapant och Keytruda®

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den första patienten har doserats i fas 2 delen av BPT-201...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Omorganisationen till renodlat kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag genomförd och Medivir lämnar projektuppdatering

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den omorganisation, som syftar till att fokusera de interna resurserna på...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir har valt MIV-828 till läkemedelskandidat för behandling av blodcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-828 har valts till läkemedelskandidat för behandling av akut myeloisk leukemi...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

Juli – SeptemberVäsentliga händelser under kvartalet Positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas II-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros (MIV-711-202)....

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data från fas II-programmet med MIV-711 kommer att presenteras vid ACR:s årliga möte den 21 oktober

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från den första fas II-studien med MIV-711, som visade...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir drar ner på forskningen för att fokusera på klinisk utveckling

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag planer att minska de aktiviteter som inte är kritiska för den kliniska...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir fokuserar på klinisk utveckling och utser Uli Hacksell till tf vd

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag sin plan att koncentrera verksamheten till den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater....

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Positiva interimsdata för birinapant i kombinationsstudie med Keytruda®

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag data avseende säkerhet och effekt utifrån en interimsanalys av resultaten från fas...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Klinisk fas I/II-studie av MIV-818 påbörjad i patienter med levercancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten har doserats med bolagets läkemedelskandidat MIV-818 i en...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivir utser Dr. Linda Basse till Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Linda Basse till Chief Medical Officer från och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat påbörjad i patienter med basalcellscancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten är rekryterad och behandlas med remetinostat gel 1...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Resultaten från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros visar fortsatt positiv påverkan på ledstrukturer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711...

Läs mer