Nyheter & Media

Pressmeddelanden Regulatorisk
Beslut vid årsstämma i Medivir den 7 maj 2024

Medivir Aktiebolag (publ) har idag den 7 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

”Förberedelserna för den planerade fas 2b-studien fortsätter enligt plan efter genomfört Typ C-möte med FDA, stärkta av att mediantiden till progression...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir tidigarelägger Q1 webcast till klockan 10.00 den 30 april

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar data för kombinationen fostrox + Lenvima vid HCC på ESMO GI

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
FDA beviljar Medivirs MIV-711 Rare Pediatric Disease Designation och Orphan Drug Designation för behandling av Legg-Calvé-Perthes sjukdom

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir ger uppdatering från supporterande Typ C-möte med FDA; förberedelser för en förbättrad fas 2b-studie i HCC med fostrox + Lenvima fortsätter som planerat

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs partner Vetbiolix tillkännager positiva resultat från Proof-of-Concept-studie med VBX-1000, tidigare känt som MIV-701

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar på Investing in Oncology Forum den 10 april

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Medivirs årsredovisning för 2023 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se. Under...

Läs mer
Pressmeddelanden Regulatorisk
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB (publ), org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 7...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar på Swiss Nordic Bio i Zürich den 7 mars

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov,...

Läs mer