Nyheter & Media

Pressmeddelanden
Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer publicerade i Clinical Cancer Research

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Data från Medivirs fas 1b-studie med MIV-818 presenteras vid ESMO-kongressen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en e-poster med titeln “Phase 1 study of the novel prodrug...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Malene Jensen till VP Clinical Development

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget har utsett Malene Jensen till Vice President Clinical Development. Hon...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Redeye Growth Day

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet Redeye Growth Day, som...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid ABGSC Life Science Summit

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet ABGSC Life Science Summit,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar designen för den kommande kombinationsstudien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag detaljerna för den kommande fas 1/2a-kombinationsstudien med bolagets ledande läkemedelskandidat MIV-818 mot...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva resultat publicerade från prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat hos patienter med skivepitelcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag resultaten från den prövarinitierade kliniska fas II-studien på patienter med skivepitelcancer (SCC)....

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2021

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2021 beslutade att fastställa resultat- och...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

Januari – Mars Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 9,9 (7,3) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir deltar vid Kempen Life Sciences Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att delta vid det digitala mötet Kempen Life Sciences Conference...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir har fastställt startdosen för nästa del i fas Ib-studien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den sista patienten har genomgått säkerhetsuppföljningen för att identifiera potentiellt dosbegränsande...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir....

Läs mer