Nyheter & Media

Pressmeddelanden
Fortsatt dialog med FDA medför att den planerade fas III-studien med remetinostat flyttas fram

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat om fortsatta diskussioner med det amerikanska läkemedelsverket...

Läs mer
Pressmeddelanden
Utformningen av fas I/II-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras den 4 juni vid ASCOs årliga möte

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att utformningen av den pågående fas I/II-studien av birinapant i kombination...

Läs mer
Pressmeddelanden
Ytterligare fas II-data för remetinostat presenteras 18 och 19 maj vid International Investigative Dermatology (IID 2018)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att ytterligare data från fas II-studien av remetinostat vid behandling av patienter...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2017 och ansvarsfrihetÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2018 beslutade att fastställa resultat- och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Antal aktier och röster i Medivir

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Väsentliga händelser under kvartalet Bolagets A-aktieägare meddelade att de avsåg att konvertera samtliga sina A-aktier till B-aktier. De prekliniska säkerhetsstudierna med...

Läs mer
Pressmeddelanden
Data från den första fas IIa-studien med MIV-711 presenteras 27 april vid OARSI World Congress

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att data från bolagets första fas IIa-studie med MIV-711, som uppvisar sjukdomsmodifierande...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid AACRs årsmöte i april

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data förMIV-818 kommer att presenteras vid årsmötet för...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs årsredovisning för 2017 publiceras.

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se   2017...

Läs mer
Pressmeddelanden
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 14.00 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Samtliga A-aktier i Medivir omvandlas till B-aktier – prospekt offentliggörs

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att det prospekt som upprättats med anledning av...

Läs mer
Pressmeddelanden
Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Valberedningen 2017-2018 består av...

Läs mer