Nyheter & Media

Pressmeddelanden
Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under mars 2021...

Läs mer
Pressmeddelanden
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 5...

Läs mer
Pressmeddelanden
Sista patienten med levercancer inkluderad i monoterapidelen av Medivirs fas Ib-studie med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den sista patienten med avancerad levercancer har inkluderats i den första...

Läs mer
Pressmeddelanden
Förändringar i Medivirs ledning och styrelse

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att Yilmaz Mahshid lämnar vd-posten i Medivir. Valberedningen föreslår att han väljs in...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 11 mars 2021

Riktad nyemission av aktier Den extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 11 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet H.C. Wainwright Global Life...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2020

Oktober – December Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,4) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under februari 2021...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir tecknar licensavtal med Ubiquigent för det prekliniska forskningsprogrammet USP7

Stockholm, — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett licensavtal med Ubiquigent Limited (Ubiquigent) för Medivirs...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I ÖVERTECKNAD FÖRETRÄDESEMISSION OCH BESLUTAR OM ÖVERTILLDELNING

Det slutliga resultatet av Medivir AB (publ):s (”Medivir” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 170 MSEK (”Företrädesemissionen”) visar att den övertecknats till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR FÖRESLÅR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 28 MSEK TILL BOLAGETS BEFINTLIGA SPECIALISTINVESTERARE LINC

Inom ramen för den företrädesemission, vars preliminära resultat offentliggjordes den 5 februari 2021 (”Företrädesemissionen”), hade bland andra Bengt Julander genom LINC...

Läs mer