Affärsmodell och strategi

Vision

Att förbättra livet för cancerpatienter genom banbrytande läkemedel.

Affärsmodell

Genom att bygga på vår vetenskapliga spetskompetens med fokus på onkologi, bedriver Medivir forskning och utveckling genom hela kedjan från idé till fas III-studier och marknadsgodkännande. Vår specialistkompetens sträcker sig över områden som kemi, biologi, patentstrategi, läkemedelsutveckling, design av kliniska studier, strategisk regulatory affairs och affärsutveckling. Medivir samarbetar aktivt med partners inom akademi och industri för att vid behov tillföra specialistkunskap, erfarenhet och specifika kompetenser till våra projekt i olika faser.

Strategi

Medivirs fyra övergripande strategiska prioriteringar bygger på Bolagets ledande forsknings- och utvecklingsexpertis och dokumenterade affärsutvecklingsförmåga.

 1. Att konsekvent och uthålligt upptäcka och leverera tydligt differentierade läkemedelskandidater mot cancer
  Säkerställa ett konstant flöde av tydligt differentierade onkologiprojekt och identifiera läkemedelskandidater med stor potential och driva dessa in i klinisk utveckling.

 2. Att med hög effektivitet ta läkemedelskandidater genom klinisk utveckling
  Driva effektiv och tvärfunktionell utveckling av egna, inlicensierade eller förvärvade läkemedelskandidater fram till färdiga läkemedel som uppfyller patienters och beslutsfattares behov. 

 3. Att vara en respekterad samarbetspartner och generera intäkter genom partnerskap 
  Skapa och vårda meningsfulla och ömsesidigt fördelaktiga partnerskap för att underlätta förmedling av idéer och resurser, accelerera forskning och utveckling samt sprida finansiell risk.

 4. Att skapa en attraktiv arbetsplats
  Odla en kreativ, inspirerande och professionell företagskultur som attraherar kompetenta och innovativa medarbetare och som bidrar till att de vill stanna och utvecklas i Bolaget.