Affärsmodell och strategi

Vision

Att förbättra livet för cancerpatienter genom banbrytande läkemedel.

Affärsmodell

Medivir avser att optimera värdet av varje projekt. För kommersialisering av ett specialistläkemedel kan bolaget välja att marknadsföra i egen regi inom vissa territorier, då antalet förskrivande läkare är begränsat. För andra indikationer som kräver en stor marknadsföringsorganisation avser Medivir att söka partners för att säkerställa den snabbaste vägen till marknaden och kommersiell framgång. Medivir samarbetar med expertis inom akademi, sjukvård och industri för att vid behov tillföra specialistkunskap, erfarenhet och specifika kompetenser till våra projekt.

Strategi

Medivir har tre övergripande strategiska prioriteringar som bygger på Bolagets expertis inom klinisk utveckling och dokumenterade affärsutvecklingsförmåga.

  1. Att med hög effektivitet ta läkemedelskandidater genom klinisk utveckling
    Effektiv och tvärfunktionell driva utveckling av egna läkemedelskandidater fram till färdiga läkemedel med stor medicinsk nytta och kommersiell potential. 

  2. Att vara en respekterad samarbetspartner och generera intäkter genom partnerskap 
    Skapa och vårda meningsfulla och ömsesidigt fördelaktiga partnerskap för att accelerera den kliniska utvecklingen samt minska finansiell risk.

  3. Att kontinuerligt utveckla en inspirerande företagskultur byggd på affärsmässighet, professionalism, samarbetsförmåga och kreativitet
    Odla en kreativ, inspirerande och professionell företagskultur som stärker vår förmåga att arbeta mer virtuellt.