Styrelse

Anna Malm Bernsten

Styrelseordförande

More about Anna Malm Bernsten

Uli Hacksell

Styrelseledamot

More about Uli Hacksell

Anders Hallberg

Styrelseledamot

More about Anders Hallberg

Lennart Hansson

Styrelseledamot

More about Lennart Hansson

Bengt Julander

Styrelseledamot

More about Bengt Julander

Helena Levander

Styrelseledamot

More about Helena Levander

Bengt Westermark

Styrelseledamot

More about Bengt Westermark

Björn Klasson

Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant utsedd av Sveriges Ingenjörer.

More about Björn Klasson

Stina Lundgren

Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

More about Stina Lundgren