Medivir i korthet

Medivir är ett läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att ta fram och utveckla banbrytande cancerläkemedel. Genom att utnyttja en unik kombination av vetenskaplig kompetens, välbalanserad projektportfölj, samarbetsanda och omfattande branscherfarenhet kan vi göra det effektivt och framgångsrikt.

Medivir företagspresentation

Read more about our research and development

Read about our current projects