Medivir i korthet

Medivir är ett läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera innovativa cancerläkemedel. Med en välbalanserad projektportfölj och genom en kombination av klinisk utvecklingskompetens, samarbetsförmåga och omfattande branscherfarenhet kan vi arbeta effektivt och framgångsrikt.

Medivirs aktie är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap).

Medivir företagspresentation

Read more about our research and development

Read about our current projects